Kanał Wyżej
Numery rachunków bankowych Urzędu m.st. Warszawy

Opłaty dotyczące nieruchomości gruntowych będących własnością m.st. Warszawy w tym:
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych poza m.st. Warszawa.
Rachunek bieżący dochodów:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
23 10301508 0000 0005 5000 1004
 Wpłaty dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa:
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa
Rachunek Zarządu Mienia Skarbu Państwa
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
46 10301508 0000 0005 5004 0069
opłaty z tytułu z dochodów z lokali uzytkowych i dzierzaw
Rachunek Zarządu Mienia Skarbu Państwa
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
65 10301508 0000 0005 5004 0018
Wpłaty z podatku od nieruchomości od podatników posiadających nieruchomości na terenie kilku dzielnic m.st. Warszawy
Rachunek podatku od nieruchomości:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
26 10301508 0000 0005 5000 1144
Wpłaty z tytułu:
leasingu dywidendy od przedsiębiorstw dywidendy od spółek wypisów i wyrysów kartograficznych
Opłaty za:
materiały przetargowe odholowanie samochodów na parking  opłaty parkingowe ( karty inwalidzkie) wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu własnego oraz licencji na przewóz wydanie legitymacji instruktora prawa jazdy  licencje i oznakowanie taksówek licencje na prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców taksówek egzaminy niezbędne do uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wydanie karty wędkarskiej uzyskanie informacji z Biura Ochrony Środowiska komunikacyjne od cudzoziemców wycinkę drzew i krzewów 
Rachunek bieżący dochodów
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
23 10301508 0000 0005 5000 1004
Wpłaty z tytułu wadiów wpłaconych przez oferentów uczestniczących w przetargach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy
Rachunek sum depozytowych
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
48 10301508 0000 0005 5000 1136
Wpłaty z tytułu należytego wykonania umów w czasie trwania robót, a także w okresie gwarancji i rękojmii
Rachunek sum depozytowych
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
48 10301508 0000 0005 5000 1136
Wpłaty kwot ściągniętych od dłużników w wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej
Rachunek wpłat egzekucyjnych
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
70 10301508 0000 0005 5000 1128
Wpłaty stanowiące dochody z zadań zleconych w tym:
opłaty konsularne opłaty od legalizacji urządzeń wodnych
Rachunek dochodów Skarbu Państwa
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
23 10301508 0000 0005 5000 1101
 Wpłaty dotyczace wraków smochodowych przejętych na rzecz m.st. Warszawy
Rachunek windykacja
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
29 10301508 0000 0005 5000 1187
Wpłaty z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską m.st. Warszawy
Rachunek mandatów Straży Miejskiej
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
57 10301508 0000 0005 5000 1071
Wpłaty z tytułu opłat i podatków lokalnych mieszkańców Dzielnic m.st. Warszawy (w tym opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych) - zobacz numery rachunków bankowych w Dzielnicach:
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz
Wpłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
zobacz: wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu (numery kont bankowych)


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Numery rachunków bankowych Urzędu m.st. Warszawy

Wersja standardowa