Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Rachunki bankowe > Numery rachunków bankowych Urzędu m.st. Warszawy

Numery rachunków bankowych Urzędu m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Opłaty dotyczące nieruchomości gruntowych będących własnością m.st. Warszawy w tym:

 • opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych poza m.st. Warszawa.

Rachunek bieżący dochodów:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
23 10301508 0000 0005 5000 1004


 Wpłaty dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa:

 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

Rachunek Zarządu Mienia Skarbu Państwa

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
46 10301508 0000 0005 5004 0069

 • opłaty z tytułu z dochodów z lokali uzytkowych i dzierzaw

Rachunek Zarządu Mienia Skarbu Państwa

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
65 10301508 0000 0005 5004 0018


Wpłaty z podatku od nieruchomości od podatników posiadających nieruchomości na terenie kilku dzielnic m.st. Warszawy

Rachunek podatku od nieruchomości:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
26 10301508 0000 0005 5000 1144


Wpłaty z tytułu:

 • leasingu
 • dywidendy od przedsiębiorstw
 • dywidendy od spółek
 • wypisów i wyrysów kartograficznych

Opłaty za:

 • materiały przetargowe
 • odholowanie samochodów na parking 
 • opłaty parkingowe ( karty inwalidzkie)
 • wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu własnego oraz licencji na przewóz
 • wydanie legitymacji instruktora prawa jazdy 
 • licencje i oznakowanie taksówek
 • licencje na prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców taksówek
 • egzaminy niezbędne do uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • wydanie karty wędkarskiej
 • uzyskanie informacji z Biura Ochrony Środowiska
 • komunikacyjne od cudzoziemców
 • wycinkę drzew i krzewów 

Rachunek bieżący dochodów

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
23 10301508 0000 0005 5000 1004


Wpłaty z tytułu wadiów wpłaconych przez oferentów uczestniczących w przetargach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy

Rachunek sum depozytowych

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
48 10301508 0000 0005 5000 1136


Wpłaty z tytułu należytego wykonania umów w czasie trwania robót, a także w okresie gwarancji i rękojmii

Rachunek sum depozytowych

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
48 10301508 0000 0005 5000 1136


Wpłaty kwot ściągniętych od dłużników w wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej

Rachunek wpłat egzekucyjnych

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
70 10301508 0000 0005 5000 1128


Wpłaty stanowiące dochody z zadań zleconych w tym:

 • opłaty konsularne
 • opłaty od legalizacji urządzeń wodnych

Rachunek dochodów Skarbu Państwa

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
23 10301508 0000 0005 5000 1101


 Wpłaty dotyczace wraków smochodowych przejętych na rzecz m.st. Warszawy

Rachunek windykacja

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
29 10301508 0000 0005 5000 1187


Wpłaty z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską m.st. Warszawy

Rachunek mandatów Straży Miejskiej

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
57 10301508 0000 0005 5000 1071


Wpłaty z tytułu opłat i podatków lokalnych mieszkańców Dzielnic m.st. Warszawy (w tym opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych) - zobacz numery rachunków bankowych w Dzielnicach:


Wpłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 
 
Wprowadził Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-12-2007
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 22-06-2011
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 15-09-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-09-2011
Liczba odwiedzin: 106519
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe