Kanał Wyżej
Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy

Zadania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy realizuje Administrator Danych Osobowych, którym jest Prezydent m.st. Warszawy.
Nadzór nad ochroną danych osobowych realizowany jest przez pracowników Biura Organizacji Urzędu Urzędu m.st. Warszawy.
Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych:
Wybrane fragmenty z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 47 i art.51. [pobierz] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [pobierz] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) [pobierz] Zarządzenie nr 850/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy. Uwagi:
Na podstawie art. 24 ust. 1 RODO, zarządzenie nie podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej ani w innych trybach wskazanych w przedmiotowej ustawie.
Zobacz również: Inspektor Ochrony Danych


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy
Przydatne Druki

Wersja standardowa