Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Działalność lobbingowa

Katalog wyżej: Urząd

Lista artykułów:


Działalność lobbingowa

Zasady działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa ustawa z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej opracowują raz do roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową i niezwłocznie udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej.

W Urzędzie m.st. Warszawy wskazany jest koordynator ds. lobbingu, który opracowuje raz w roku informację, o której mowa w art. 18 ww. ustawy. Dokument ten zatwierdza Prezydent m.st. Warszawy.

Sposób postępowania pracowników Urzędu z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa, w tym sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową z pracownikami Urzędu Prezydent m.st. Warszawy określił w zarządzeniu nr 678/2017 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu m.st. Warszawy z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.


Koordynator

Nina Zielińska-Balcerzak
tel. 22 443 34 50
lobbing@um.warszawa.plWprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-03-13
Aktualizujący Rybarczyk-Gołuch Agnieszka (Biuro Organizacji Urzędu (OU)) 2020-02-24
Zatwierdzający Grzegrzółka Adam (Biuro Organizacji Urzędu (OU)) 2020-02-24
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-24
Wersja standardowa