Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Działalność lobbingowa > Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa

  Drukuj
 

Zasady działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa ustawa z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej opracowują raz do roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową i niezwłocznie udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej.

W Urzędzie m.st. Warszawy wskazany jest koordynator ds. lobbingu, który opracowuje raz w roku informację, o której mowa w art. 18 ww. ustawy. Dokument ten zatwierdza Prezydent m.st. Warszawy.

Sposób postępowania pracowników Urzędu z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa, w tym sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową z pracownikami Urzędu Prezydent m.st. Warszawy określił w zarządzeniu nr 678/2017 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu m.st. Warszawy z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.


Koordynator

Nina Zielińska-Balcerzak
tel. 22 443 34 50
lobbing@um.warszawa.pl


 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-03-2019
Aktualizujący Brzezińska Agnieszka (KU) (Biuro Kultury (KU)) 02-03-2022
Zatwierdzający Zajączkowska Grażyna (Biuro Organizacji Urzędu (OU)) 03-03-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-03-2022
Liczba odwiedzin: 3531

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe