Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kontakt

Katalog wyżej: Urząd

Lista artykułów:


Kontakt

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115
Skrytka domyślna ePuap Urzędu
Ogólny adres e-mail Urzędu

Adres nie służy do załatwiania spraw wymagających złożenia osobistego podpisu oraz spraw realizowanych w drodze postępowania administracyjnego (KPA)

Rzecznik Prasowy
Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Stanu Cywilnego


Wersja standardowa