Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Urząd m.st. Warszawy - informacje ogólne

Urząd m.st. Warszawy - informacje ogólne

  Drukuj
 

Urząd m.st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


Godziny pracy *

Bezpośrednia obsługa mieszkańców w urzędach dzielnic:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - piątek: 8:00 - 16:00


Kancelaria ogólna:

Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

Punkt kancelaryjny - pl. Bankowy 3/5:

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00


* zobacz:

Więcej informacji o Urzędzie

W swej obecnej formie Urząd m.st. Warszawy powstał 27 października 2002 r. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w jego skład weszły działające wcześniej: Biuro Zarządu m.st. Warszawy, starostwo powiatu warszawskiego, urzędy gmin warszawskich i urzędy dzielnic gminy Warszawa-Centrum oraz urząd gminy Wesoła.

Urząd działa na podstawie przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, zarządzeń Prezydenta, a także na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów określających organizację dotychczasowych gmin warszawskich, dzielnic w gminie Warszawa-Centrum oraz gminy Wesoła w zakresie niesprzecznym z ustawą o ustroju m.st. Warszawy.

Częścią Urzędu właściwą dla dzielnicy jest urząd dzielnicy.

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędubiura oraz Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, których właściwość miejscowa obejmuje m.st. Warszawę (biura mogą nosić inną nazwę rodzajową, pod warunkiem określenia jej w Regulaminie).

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi urzędów dzielnic są wydziały dla dzielnicy (w uzasadnionych przypadkach, w miejsce wydziału dla dzielnicy, można utworzyć zespół dla dzielnicy, samodzielne jedno- lub wieloosobowe stanowisko pracy dla dzielnicy).

Pracą Urzędu kieruje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza, członków zarządów dzielnic i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu. Zapewnienie sprawnego działania Urzędu, w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu należy do Sekretarza.

Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której:

  • Prezydent wykonuje należące do jego kompetencji gminne i powiatowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające ze stołecznego charakteru m.st. Warszawy oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego
  • zarządy dzielnic wykonują zadania z zakresu spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy oraz zadania przekazane dzielnicom na podstawie statutów dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy (zadania te wykonywane są za pomocą urzędów dzielnic) [zobacz: uchwała w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy]
  • członkowie zarządów dzielnic oraz inni pracownicy urzędów dzielnic wykonują w imieniu Prezydenta przekazane im na podstawie pełnomocnictw zadania Prezydenta

Urząd jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).


NIP Urzędu m.st. Warszawy 525-229-68-18
REGON Urzędu m.st. Warszawy 015259663

NIP i REGON nadany Urzędowi m.st. Warszawy służy tylko do rozliczeń płacowych z pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie m.st. Warszawy


zobacz:
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2007
Aktualizujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-05-2022
Zatwierdzający Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-05-2022
Liczba odwiedzin: 1405388

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe