Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Dane adresowe

Katalog wyżej: Urząd

Lista artykułów:


Dane adresowe

Urząd m.st. Warszawy
  • pl. Bankowy 3/5
    00-950 Warszawa
Kancelaria ogólna Urzędu

* Adres nie służy do załatwiania spraw wymagających złożenia osobistego podpisu oraz spraw realizowanych w drodze postępowania administracyjnego (KPA)

Punkt kancelaryjny - pl. Bankowy
  • pl. Bankowy 3/5
    00-950 Warszawa
    (wejście D, pokój nr 8A)
  • czynny: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
Wydziały obsługi mieszkańców (WOM)


Wersja standardowa