Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sekretarz

Katalog wyżej: Menu podmiotowe

Lista artykułów:


Sekretarz m.st. Warszawy - Marcin Wojdat

Marcin Wojdat

pl. Bankowy 3/5, pok. 101
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 26, 22 443 10 27
faks: 22 443 99 55

e-mail: sekretarzmiasta@um.warszawa.pl

zobacz:

Pan Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu administracji i spraw obywatelskich, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, obsługi Rady m.st. Warszawy, rozwoju systemu zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju systemu obsługi mieszkańców, zapewnienia obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji m.st. Warszawy, obsługi prawnej Urzędu m.st. Warszawy, rejestracji stanu cywilnego oraz koordynacji kontaktów ze środowiskami naukowymi.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)
  2. Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)
  3. Biurem Cyfryzacji Miasta (BC)
  4. Biurem Prawnym (OP)
  5. Biurem Rady m.st. Warszawy (RW)
  6. Miejskim Centrum Sieci i Danych (CSD)
  7. Urzędem Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (USC)

zobacz:
  • regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy
  • Zarządzenie nr 1346/2020 z 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych spraw m.st. Warszawy zastępcom prezydenta m.st. Warszawy i sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określania zadań realizowanych przez skarbnika m.st. Warszawy, dyrektora magistratu i dyrektorów koordynatorów


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-04-18
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-11-23
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-11-23
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-11-23
Wersja standardowa