Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Poprzednie kadencje > Rada m.st. Warszawy (kadencja 2006-2010) > Rada m.st. Warszawy - informacje ogólne

Rada m.st. Warszawy - informacje ogólne

  Drukuj
 
Zgodnie z ustawą o samorzadzie gminnym
w dniu 12 listopada 2010 roku
zakończyła się kadencja 2006-2010 Rady m.st. Warszawy


W skład Rady Miasta Stołecznego Warszawy wchodzi sześćdziesięciu radnych

Zadania Rady m.st. Warszawy określone zostały w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Do zadań tych należy w szczególności:

  1. uchwalanie projektu statutu miasta, a po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów uchwalanie statutu miasta
  2. powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezydenta skarbnika miasta (głównego księgowego budżetu) oraz sekretarza miasta
  3. uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania i udzielanie (lub nie) Prezydentowi absolutorium z tego tytułu
  4. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  5. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu
  6. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników
  7. nadawanie honorowego obywatelstwa miasta

Portal Rady m.st. Warszawy : www.radawarszawy.um.warszawa.pl

Sekretariat Biura Rady
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1, XX p., pok. 2013
tel. 22 656 78 30
faks 22 656 66 29

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2007
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 11-05-2011
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 11-05-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-05-2011
Liczba odwiedzin: 243514
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe