Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Prezydent

Katalog wyżej: Menu podmiotowe

Lista artykułów:


Pełnomocnicy Prezydenta m.st. Warszawy

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym

Konrad KomornickiPełnomocnik ds. etyki i polityki antykorupcyjnej

Krzysztof Łojek


Pełnomocniczka ds. kobiet

Katarzyna Wilkołaska-Żuromska


Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej

Łukasz Puchalski


Pełnomocnik ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym

Jerzy Stępniak


Pełnomocnik ds. mieszkaniowych lokatorów budynków zreprywatyzowanych

Magdalena Młochowska


Pełnomocnik ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych

Jolanta Szalewska


Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie m.st. Warszawy

Piotr Kowalik


Pełnomocnik ds. organizacji wyborów i referendów w m.st. Warszawie

Łukasz PardykaPełnomocnik ds. rozwoju infrastruktury kolejowej

Marek Chmurski


Pełnomocnik ds. ryzyka

Joanna Różańska


Pełnomocnik ds. strategii rozwoju miasta

Paulina NowickaPełnomocnik ds. wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Robert Soszyński


Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ewa Kolankiewicz 


Pełnomocnik ds. zarządzania światowym dziedzictwem UNESCO

Anna Zasadzińska


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-04-17
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-05-19
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-05-19
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-05-19
Wersja standardowa