Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Prezydent

Katalog wyżej: Menu podmiotowe

Lista artykułów:


Rafał Trzaskowski - Prezydent m.st. Warszawy

Rafał Trzaskowski

pl. Bankowy 3/5, pok. 129
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 00, 22 443 10 01
faks: 22 443 10 02

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

zobacz:


Pan Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy sprawuje nadzór nad działalnością Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora Magistratu, Dyrektorów Koordynatorów oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

Prezydent m.st. Warszawy bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)
  2. Biuro Marketingu Miasta (MM)
  3. Biuro Strategii i Analiz (BS) 
  4. Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM)
  5. Biuro Zgodności (BZ)
  6. Gabinet Prezydenta (GP)

zobacz:
  • regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy
  • Zarządzenie nr 1346/2020 z 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych spraw m.st. Warszawy zastępcom prezydenta m.st. Warszawy i sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określania zadań realizowanych przez skarbnika m.st. Warszawy, dyrektora magistratu i dyrektorów koordynatorów (ze mianami)


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-12-03
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-05-04
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-05-04
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-05-04
Wersja standardowa