Kanał Wyżej
Koordynatorzy ds. dostępności w Biurach Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich:
Arkadiusz Radziński tel. 22 443 01 47 e-mail aradzinski@um.warszawa.pl
Biuro Administracyjnego:
dostępność architektoniczna: Anna Wielgus tel. 22 325 80 15 e-mail awielgus@um.warszawa.pl dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna: Sylwia Kończak tel. 22 443 04 55 e-mail skonczak@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Monika Kruczkowska tel. 22 443 30 58 e-mail mkruczkowska@um.warszawa.pl Magdalena Konieczna  tel. 22 443 30 08  e-mail mkonieczna@um.warszawa.pl
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego:
Katarzyna Sałbut tel. 510 205 984 e-mail kSalbut@um.warszawa.pl
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
dostępność architektoniczna: Jan Miecznikowski tel. 22 443 11 35 e-mail jmiecznikowski@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa i Informacyjno-komunikacyjna: Paulina Sykus tel. 22 443 11 42 e-mail psykus@um.warszawa.pl
Biuro Cyfryzacji Miasta:
dostępność cyfrowa Marcin Adamski tel. 22 443 01 43 e-mail madamski@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Cyryl Skibiński tel. 22 325 90 19 e-mail cskibinski@um.warszawa.pl
Biuro Edukacji:
dostępność architektoniczna: Iwona Arkuszewska tel. 22 443 07 58 e-mail arkuszewska@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa i Informacyjno-komunikacyjna: Andrzej Suchenek tel. 22 443 35 46 e-mail asuchenek@um.warszawa.pl
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju:
dostępność architektoniczna: Małgorzata Kijo tel. 22 443 28 78 e-mail mkijo@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa i Informacyjno-komunikacyjna: Lidia Janicka  tel. 22 443 02 26 e-mail ljanicka@um.warszawa.pl
Biuro Geodezji i Katastru:
Agnieszka Kulikowska tel. 22 443 19 23 e-mail akulikowska@um.warszawa.pl Iwona Kołodziejska tel. 22 443 17 09 e-mail i.kolodziejska@um.warszawa.pl
Biuro Gospodarki Odpadami:
dostępność informacyjno-komunikacyjna: Michał Nowakowski tel. 22 443 45 29 e-mail michalnowakowski@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Krzysztof Sitko  tel. 22 443 45 13 e-mail ksitko@um.warszawa.pl
Biuro Infrastruktury:
dostępność cyfrowa i Informacyjno-komunikacyjna: Katarzyna Walczyk tel. 22 443 22 91 e-mail kwalczyk@um.warszawa.pl
Biuro Kadr i Szkoleń:
dostępność architektoniczna: Beata Wawrzyniak tel. 22 443 08 13 e-mail bwawrzyniak@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Iwona Przybyła tel. 22 443 08 69 e-mail iprzybyla@um.warszawa.pl Hubert Sikorski tel. 22 325 94 21 e-mail hsikorski@um.warszawa.pl Dominika Mróz tel. 22 325 94 17 e-mail d.mroz@um.warszawa.pl
Biuro Kontroli:
dostępność cyfrowa: Cedel-Potrzebska Małgorzata  tel. 22 443 11 03 e-mail mcedel@um.warszawa.pl
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty:
dostępność cyfrowa: Dorota Wełnicka tel. 22 443 28 98 e-mail dwelnicka@um.warszawa.pl dostępność informacyjno-komunikacyjna: Agnieszka Kwaśniewska tel. 22 443 28 98 e-mail kwasniewska@um.warszawa.pl Alicja Prokopowicz tel. 22 443 27 81 e-mail aprokopowicz@um.warszawa.pl Joanna Łagoda tel. 22 443 27 20 e-mail jlagoda@um.warszawa.pl
Biuro Kultury:
Agnieszka Sadza tel. 22 443 03 67 e-mail asadza@um.warszawa.pl
Biuro Marketingu Miasta:
dostępność informacyjno-komunikacyjna: Małgorzata Kurlenda tel. 22 325 93 23 e-mail mkurlenda@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Katarzyna Wernicka tel. 22 443 01 27 e-mail kwernicka@um.warszawa.pl
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa:
Marta Duda-Osińska tel. 22 443 20 05 e-mail duda@um.warszawa.pl Magdalena Rogaczyk-Steindl tel. 22 443 21 75 e-mail mrogaczyk@um.warszawa.pl
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej:
dostępność cyfrowa i Informacyjno-komunikacyjna: Ewa Madejczyk tel. 22 325 96 16 e-mail emadejczyk@um.warszawa.pl Joanna Klimczak tel. 22 325 96 21 e-mail jklimczak@um.warszawa.pl Michał Kotarski tel. 22 325 96 32 e-mail mkotarski@um.warszawa.pl
Biuro Ochrony Środowiska:
dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna: Beata Burchardt tel. 22 443 25 84 e-mail bburchardt@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Monika Wiśniewska tel. 22 443 25 07 e-mail mwisniewska@um.warszawa.pl
Biuro Organizacji Urzędu:
dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna: Paweł Burlewicz tel. 2244304 74 e-mail pburlewicz@um.warszawa.pl
Biuro Polityki Lokalowej:
dostępność architektoniczna: Emilia Stępniewska-Królik tel. 22 325 84 53 e-mail estepniewska@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Paulina Radecka tel. 22 443 37 32 e-mail pradecka@um.warszawa.pl dostępność informacyjno-komunikacyjna: -  tel. - e-mail bszczepaniak@um.warszawa.pl
Biuro Polityki Zdrowotnej:
dostępność informacyjno-komunikacyjna: Beata Sokół tel. 22 443 07 41 e-mail bsokol@um.warszawa.pl  dostępność architektoniczna: Izabela Gryko tel. 22 443 07 10 e-mail igryko@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Ewelina Żebrowska-Żolinas tel. 22 443 07 45 e-mail ezebrowska@um.warszawa.pl
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych:
dostępność architektoniczna: - tel. - e-mail - dostępność cyfrowa: Jakub Sanocki tel. 22 443 14 73 e-mail jsanocki@um.warszawa.pl dostępność informacyjno-komunikacyjna: Katarzyna Duniec tel. 22 443 14 54 e-mail kduniec@um.warszawa.pl
Biuro Rady m.st. Warszawy:
dostępność architektoniczna i cyfrowa: Magdalena Dardzińska tel. 22 443 06 04 e-mail mdardzinska@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna: Ewa Traczyk tel. 22 443 05 96 e-mail etraczyk@um.warszawa.pl dostępność informacyjno-komunikacyjna: Jolanta Feliga tel. 22 443 05 97 e-mail jfeliga@um.warszawa.pl Grażyna Bereda tel. 22 443 05 80 e-mail gbereda@um.warszawa.pl
Biuro Rozwoju Gospodarczego:
Ewa Szymańska tel. 22 443 07 79 e-mail eszymanska@um.warszawa.pl
Biuro Sportu i Rekreacji:
dostępność architektoniczna: Agnieszka Kanabus tel. 22 443 24 68 e-mail akanabus@um.warszawa.pl dostępność informacyjno-komunikacyjna: Katarzyna Twardowska tel. 22 443 24 82 e-mail ktwardowska@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna: Dariusz Wądołowski tel. 22 443 24 89 e-mail dwadolowski@um.warszawa.pl
Biuro Spraw Dekretowych:
Monika Krawiec tel. 22 443 20 72 e-mail MKrawiec@um.warszawa.pl Anna Turyk-Balas  tel. 22 443 95 19 e-mail aturyk@um.warszawa.pl
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków:
dostępność architektoniczna: Agnieszka Ołdytowska-Lesiewicz tel. 22 443 36 56 e-mail aoldytowska@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Joanna Kowalik-Siedlecka tel. 22 443 36 88 e-mail jkowalik@um.warszawa.pl dostępność informacyjno-komunikacyjna Anna Magdalena Łań tel. 22 443 36 45 e-mail mlan@um.warszawa.pl
Biuro Strategii i Analiz:
dostępność architektoniczna: Ewelina Barańczuk  tel. 22 325 79 59 e-mail ebaranczuk@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Ziębora Radosław  tel. 22 443 07 66 e-mail rziebora@um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych:
dostępność cyfrowa Agata Samoć tel. 22 443 14 00 e-mail asamoc@um.warszawa.pl Alicja Jerka tel. 22 443 14 00 e-mail ajerka@um.warszawa.pl Małgorzata Ostrowska-Szaładzińska tel. 22 443 14 27 e-mail mostrowska@um.warszawa.pl Mirosław Karaś tel. 22 443 14 12 e-mail mkaras@um.warszawa.pl Grzegorz Dębski tel. 22 443 14 21 e-mail gdebski@um.warszawa.pl Anna Konarzewska tel. 22 443 14 23 e-mail akonarzewska@um.warszawa/pl
Biuro Zgodności:
Monika Macikowska tel. 22 325 79 20 e-mail mmacikowska@um.warszawa.pl 
Centrum Komunikacji Społecznej:
Katarzyna Szewczyk tel. 22 443 34 58 e-mail szewczyk@um.warszawa.pl Anna Goluch tel. 22 443 34 00 e-mail agoluch@um.warszawa.pl
Centrum Obsługi Podatnika:
Michał Witkowski tel. 22 443 09 40 e-mail mwitkowski@um.warszawa.pl Katarzyna Kuć tel. 22 443 19 87 e-mail k.kuc@um.warszawa.pl
Gabinet Prezydenta:
dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna: Olga Borucka tel. 22 443 10 52 e-mail oborucka@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa:  Robert Antczak tel. 22 443 10 86 e-mail rantczak@um.warszawa.pl
Miejskie Centrum Sieci i Danych:
dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna: Konrad Sankowski tel. 22 443 10 39 e-mail ksankowski@um.warszawa.pl
Urząd Stanu Cywilnego:
dostępność architektoniczna: Waldemar Spaltabaka tel. 22 443 12 12 e-mail wspaltabaka@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa i Informacyjno-komunikacyjna: Małgorzata Barańska tel. 22 443 12 07 e-mail mbaranska@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Bogusław Musiński tel. 22 443 12 11 e-mail BMusinski@um.warszawa.pl


<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Koordynatorzy ds. dostępności w Biurach Urzędu m.st. Warszawy
Koordynatorzy ds. dostępności w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy
Plan Urzędu m.st. Warszawy na rzecz poprawy zapewniania dostępności
Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynator ds. dostępności m.st. Warszawy

Wersja standardowa