Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Koordynator ds. dostępności m.st. Warszawy > Koordynator ds. dostępności m.st. Warszawy

Koordynator ds. dostępności m.st. Warszawy

  Drukuj
 

W m.st. Warszawa zadania koordynatora ds. dostępności realizowane są przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności oraz koordynatorów ds. dostępności wyznaczonych w urzędach dzielnic, biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy.


Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności:

Donata Kończyk

00-980 Warszawa
ul. L. Kruczkowskiego 2
tel. 22 443 02 17
faks 22 443 14 42
e-mail: dkonczyk@um.warszawa.pl


Do zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności należy w szczególności:

 1. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i likwidacja barier utrudniających mieszkańcom Warszawy funkcjonowanie w społeczeństwie;
 2. koordynacja prac nad opracowaniem i wdrażaniem planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Warszawie;
 3. prowadzenie monitoringu realizacji planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Warszawie;
 4. określanie wytycznych i monitoring w zakresie:
  • dostępności infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego,
  • dostępności wydarzeń miejskich, m.in. społecznych, kulturalnych i sportowych, finansowanych lub współfinansowanych przez m.st. Warszawę,
  • dostępności dokumentów (w wersji elektronicznej i papierowej),
  • dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych m.st. Warszawy,
  • dostępności informacyjno-komunikacyjnej;
 5. koordynacja opracowywania raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 6. monitoring prac i dostępności środków finansowych, umożliwiających przeprowadzenie wybranych inwestycji lub remontów, mających na celu likwidację barier;
 7. współpraca z biurami Urzędu, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi i osobami prawnymi m.st. Warszawy, a także podmiotami zewnętrznymi,
 8. przygotowywanie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, podnoszących świadomość dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 9. opracowywanie programów i trybów szkoleń z zakresu dostępności;
 10. inicjowanie oraz opracowywanie programów służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 11. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy m.st. Warszawy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 12. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 13. wsparcie merytoryczne koordynatorów ds. dostępności.

Zadania, o których mowa powyżej Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności wykonuje przy pomocy Wydziału Dostępności (PS-D)


zobacz:

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-12-2020
Aktualizujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Zatwierdzający Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Liczba odwiedzin: 13454

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe