Kanał Wyżej
Jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy

wyszukiwarka jednostek organizacyjnych i osób prawnych m.st. Warszawy [przejdź] zobacz: Uchwała nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy [zobacz] Uchwała nr XLVI/1423/2008 Rady m.st. Warszawy z 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym [zobacz] Ogólny podział jednostek organizacyjnych i osób prawnych m.st. Warszawy:
Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy - jednostki budżetowe:
oświatowe jednostki organizacyjne ośrodki sportu i rekreacji (zobacz też: zakłady budżetowe/ośrodki sportu i rekreacji) ośrodki pomocy społecznej placówki opiekuńczo-wychowawcze zarządcy zasobem lokalowym m.st. Warszawy pozostałe jednostki budżetowe
Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy - zakłady budżetowe:
oświatowe jednostki organizacyjne ośrodki sportu i rekreacji (zobacz też: jednostki budżetowe/ośrodki sportu i rekreacji) żłobki: Zespół Żłobków m.st. Warszawy zarządcy zasobem lokalowym m.st. Warszawy pozostałe zakłady budżetowe
Osoby prawne m.st. Warszawy:
zakłady opieki zdrowotnej m.st. Warszawy samorządowe instytucje kultury m.st. Warszawy jednoosobowe spółki m.st. Warszawy spółki z dominującym udziałem m.st. Warszawy przedsiębiorstwa komunalne


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy

Wersja standardowa