Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Urzędy dzielnic

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Menu podmiotowe

Lista artykułów:


Zarząd dzielnicy - informacje ogólne

Zarządy dzielnic są organami wykonawczymi dzielnic. W ich skład wchodzą burmistrz, jego zastępca lub zastępcy oraz pozostali członkowie zarządu, czyli od trzech do pięciu osób w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy.

Zarządy dzielnic wykonują zadania z zakresu spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz zadania przekazane dzielnicom na podstawie statutów dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy [zobacz: uchwała w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy]. Zadania te zarządy dzielnic realizują przy pomocy urzędów dzielnic.

Członkowie zarządów dzielnic wykonują w imieniu Prezydenta przekazane im na podstawie pełnomocnictw zadania Prezydenta.
Zarząd dzielnicy odpowiada przed Prezydentem lub właściwym zastępcą Prezydenta, Sekretarzem albo Skarbnikiem za realizację zadań urzędu dzielnicy.
Burmistrz kieruje urzędem dzielnicy. Opowiada za właściwą organizację pracy urzędu dzielnicy i koordynację działań wydziałów dla dzielnic, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Urzędu.
Burmistrz może dokonywać w stosunku do pracowników urzędu dzielnicy czynności z zakresu prawa pracy na podstawie udzielonego mu przez Prezydenta pełnomocnictwa.


zobacz:


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-09-05
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-04-05
Zatwierdzający Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-04-05
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-04-05
Wersja standardowa