Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Urzędy dzielnic

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Menu podmiotowe

Lista artykułów:


Rada dzielnicy - informacje ogólne

Rady dzielnic są organami stanowiącymi i kontrolnymi dzielnic.

  • w ich skład wchodzą radni, powołani w wyborach do rad dzielnic, w liczbie od piętnastu do dwudziestu ośmiu w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy
  • kadencja rady dzielnicy rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym następne wybory.
  • ze swego grona rada wybiera Przewodniczącego Rady, który stoi na czele i kieruje pracami rady oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących.
  • decyzje rady w formie uchwał zapadają na sesjach rady, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał

zobacz:


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-06-28
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-02-11
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-02-11
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-02-11
Wersja standardowa