Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Urzędy dzielnic

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Menu podmiotowe

Lista artykułów:


Dzielnice m.st. Warszawy - informacje ogólne

Dzielnice są jednostkami pomocniczymi m.st. Warszawy. Organami wykonawczymi w dzielnicach są zarządy dzielnic, a organami stanowiącymi i kontrolnymi - rady dzielnic.

Urząd dzielnicy stanowi organizacyjnie wyodrębnioną część Urzędu m.st. Warszawy właściwą dla dzielnicy m.st. Warszawy, z siedzibą na terenie tej dzielnicy. Pracami urzędu dzielnicy kieruje burmistrz.

W dzielnicach funkcjonują jednostki niższego rzędu (rady osiedli, samorządy mieszkańców) jako jednostki pomocnicze.


Warszawa podzielona jest na osiemnaście dzielnic.


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-04-27
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-10-01
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-10-01
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-10-01
Wersja standardowa