Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Urząd Dzielnicy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Żoliborz

Lista artykułów:


Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Konserwatorskich dla Dzielnicy Żoliborz

Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 88 97
Email
awyslocka@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Konserwatorskich dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

  1. ustalanie zakresu prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach będących w zarządzie Dzielnicy i podległych jej jednostek organizacyjnych i zapobieganie zagrożeniom tych zabytków;
  2. sporządzanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków nieruchomych i przestrzeni zabytkowych w Dzielnicy - w porozumieniu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków;
  3. przygotowywanie wniosków i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy – w porozumieniu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków;
  4. wnioskowanie o wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków obiektów znajdujących się na terenie Dzielnicy;
  5. koordynacja i nadzór konserwatorski nad inwestycjami Dzielnicy i podległych jej jednostek organizacyjnych w zakresie projektowym, administracyjnym i realizacyjnym;
  6. koordynacja zadań wymagających współpracy kilku komórek organizacyjnych o zakresie ochrony zabytków;
  7. współpraca przy opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego i pozwoleń na budowę dotyczących obiektów zabytkowych – w porozumieniu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków;
  8. współpraca z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie tworzenia parków kulturowych na terenie Dzielnicy;
  9. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi, instytucjami ochrony zabytków oraz uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, a także pozostałymi komórkami organizacyjnymi Dzielnicy – w zakresie zadań Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy.


Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 2018-04-19
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 2018-05-09
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 2018-05-14
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-05-14
Wersja standardowa