Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych (WAG-A), Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Technicznych  (WAG-T);

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB-AB) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji (WAB-KA) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Realizacji Urbanistycznej (WAB-RU)

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)

Referat Finansowo-Księgowy (WBK-KD) Referat Podatków i Opłat Lokalnych (WBK-PD) Referat Planowania i Dochodów Niepodatkowych  (WBK-SP) Sekcja Planowania, Sprawozdawczości i Analiz (WBK-PN-SP) Sekcja Dochodów Niepodatkowych (WBK-PN-DN) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Sekretariatu (WBK-SK) 

Wydział Działalności Gospodaczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)

Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN)

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR)

Referat Infrastruktury (WIR-RID) Referat Inwestycji (WIR-RIN) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych (WIR-WIA) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Rozliczeń Finansowych, Planowania i Sprawozdawczości (WIR-WIP) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych (WIR-WIZ)

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy (WKU)

Referat Kultury (WKU-RK) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji Dzielnicy (WKU-P)

Wydział Kadr dla Dzielnicy (WKD)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr (WKD-K) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Filii Archiwum Zakładowego (WKD-A)

Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy (WND)

Referat Gospodarowania Nieruchomościami (WND-GN) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Regulacji Stanów Prawnych (WND-SP) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych i Obsługi Kancelaryjnej (WND-AK)

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)

Referat Obsługi Bezpośredniej (WOM-RO)   Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelaryjnych (WOM-KO)

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy (WOR)

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ)

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD)

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Nadzoru nad Szkołami, Przedszkolami i Placówkami Oświatowymi (WOW-O) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Biurowo-Kancelaryjnych (WOW-B) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowych, Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz Pomocy Materialnej dla Dzieci i Młodzieży (WOW-K) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych (WOW-F) 

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (WSR)  

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (WSZ) 
Referat Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów (WSZ-SR)  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych (WSZ-PU)

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP)

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)

Referat Najmu Lokali (WZL-RNL)  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Własnościowych (WZL-SW)

Zespół Gospodarki Odpadami dla Dzielnicy (ZGO)

Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich (ZKS)

Zespół Prawny dla Dzielnicy (WPR)

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy (SKW)

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Konserwatorskich dla Dzielnicy Żoliborz (SKD);
więcej:
ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Wydział Informatyki dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydział Kadr dla Dzielnicy
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy
Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Zespół Gospodarki Odpadami dla Dzielnicy
Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich
Zespół Prawny dla Dzielnicy
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Konserwatorskich dla Dzielnicy Żoliborz

Wersja standardowa