Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich > Zespoł Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy

Zespoł Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 88 95
Email
zoliborz.zks@um.warszawa.pl
Kierownictwo
kierownik zespołu Zbigniew Najbauer
tel.: 22 443 90 91, e-mail: znajbauer@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 132
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Zespołu Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. realizacja procesów komunikacji społecznej, w tym budżetu partycypacyjnego, konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej;
 2. wykonywanie zadań określonych w regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego :
  1. planowanie i organizacja prac związanych z przeprowadzeniem budżetu partycypacyjnego,
  2. koordynacja i obsługa elektronicznego systemu opracowanego na potrzeby przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie w części dotyczącej Dzielnicy,
  3. kontakt z mieszkańcami w sprawach związanych z przeprowadzaniem budżetu partycypacyjnego,
  4. przygotowywanie informacji o stanie realizacji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy,
  5. współpraca z Zespołem ds. budżetu partycypacyjnego w zakresie realizacji zadań Zespołu;
 3. współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie planowania i organizacji prac związanych z przeprowadzaniem konsultacji z mieszkańcami, w tym także akcji informacyjnej i ewaluacji:
  1. obsługa platformy w części dotyczącej komórki odpowiedzialnej za konsultacje,
  2. sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących konsultacji z mieszkańcami, w formie i terminie ustalonym przez dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej,
  3. przygotowanie informacji o stanie realizacji działania, będącego przedmiotem konsultacji co najmniej raz na pół roku od dnia zakończenia konsultacji, aż do momentu ostatecznego zrealizowania działania, które było przedmiotem konsultacji;
 4. monitorowanie procesu inicjatywy lokalnej od momentu wpłynięcia wniosku do przekazania sprawozdania z wykonania inicjatywy lokalnej do Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej:
  1. wspieranie komórek merytorycznych w realizacji inicjatywy lokalnej,
  2. udzielanie mieszkańcom informacji na temat inicjatywy lokalnej;
 5. przeprowadzanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami dotyczących powstawania centrów lokalnych;
 6. prowadzenie i aktualizacja informacji na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy w zakresie działania Zespołu;
 7. monitorowanie dostępności funduszy unijnych dla jednostek samorządowych oraz zainteresowanych podmiotów Dzielnicy;
 8. organizacja, przy współpracy Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich;
 9. udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom z terenu Dzielnicy;
 10. składanie, pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych (w zakresie projektów nieinwestycyjnych) oraz Biura Edukacji (w zakresie projektów edukacyjnych) wniosków do instytucji wdrażających lub pośredniczących o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę;
 11. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie Dzielnicy w ramach funduszy europejskich oraz przekazywanie bieżących informacji dotyczących tych projektów do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biura Edukacji (w zakresie projektów edukacyjnych);
 12. nadzorowanie, we współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biura Edukacji (w zakresie projektów edukacyjnych) realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych pozyskanych przez Urząd Dzielnicy;
 13. utrzymywanie kontaktów z Ministerstwem Rozwoju, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz innymi urzędami centralnymi i organami samorządowymi zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy europejskich;
 14. prowadzenie rejestru zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro oraz rejestru umów przygotowywanych w Zespole.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 16-02-2018
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 08-09-2020
Zatwierdzający Utracki Rafał (Dzielnica Żoliborz) 16-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2020
Liczba odwiedzin: 1987

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe