Kanał Wyżej
Referat Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów


Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8

Telefon
22 443 90 14Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik Grażyna Kolasińska

Dodatkowe informacje
Do zakresu działania Referatu Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów, wchodzącym w skład Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:
realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało dodnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) - w zakresie wynikającym z uchwał Rady m.st. Warszawy i posiadanych upoważnień, podejmowanie czynności wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym:
a) przygotowywanie projektów upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
b) przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych w zakresie należności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
c) przygotowywanie projektów postanowień w toku postępowania egzekucyjnego
w administracji,
d) przygotowywanie projektów zaświadczeń oraz postanowień o odmowie wydania zaświadczenia bądź o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, w tym do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego; potwierdzanie sprawowania opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Referat Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów

Wersja standardowa