Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy > Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Nadzoru nad Szkołami, Przedszkolami i Placówkami Oświatowymi > Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Nadzoru nad Szkołami, Przedszkolami i Placówkami Oświatowymi

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Nadzoru nad Szkołami, Przedszkolami i Placówkami Oświatowymi

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 88 51
Email
Zoliborz.WOW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacji i Nadzoru nad Szkołami, Przedszkolami i Placówkami Oświatowymi Dzielnicy, wschodzącego w skład Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań umożliwiających właściwe realizowanie polityki oświatowej oraz kontrola realizacji miejskiej polityki oświatowej przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek przekazanych Dzielnicy;
 2. wykonywanie czynności związanych z kontrolą poprawności arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek;
 3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażaniem przedszkoli, szkół i placówek;
 4. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek, w tym udział w pracach związanych z naborem do przedszkoli, szkół ponadgimnazjalnych oraz tworzeniem warszawskiej sieci szkół;
 5. koordynowanie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów, w tym przygotowywanie projektów cząstkowej oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;
 6. prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem opinii w sprawie powierzenia i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze;
 7. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;
 8. współpraca w zakresie działań wychowawczych, w tym profilaktyki zachowań ryzykownych, promocji zdrowia i przygotowania do życia w rodzinie z dyrektorami, pedagogami i psychologami w szkołach;
 9. podejmowanie działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci;
 10. zapewnienie odpowiedniego kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem kwalifikacyjnym poradni psychologiczno – pedagogicznych;
 11. współorganizowanie akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście” dla dzieci podczas wakacji i ferii szkolnych;
 12. opiniowanie i monitorowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach;
 13. przygotowywanie projektów uchwał Rady Dzielnicy w sprawie zakładania, przekształcania, łączenia i likwidowania oraz nadania imienia lub zmiany nazwy przedszkoli, szkół i placówek z terenu Dzielnicy;
 14. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 15. współpraca z Biurem Edukacji i organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi, w tym wykonywanie zaleceń wynikających z czynności nadzorczych wyżej wymienionych organów;
 16. inicjowanie, koordynowanie oraz organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, sesji naukowych, konferencji oraz imprez dla dzieci i młodzieży;
 17. stosowanie zasad ustanowionej polityki jakości Urzędu.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 16-03-2010
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 10-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 10-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2019
Liczba odwiedzin: 1988
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe