Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy > Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowych, Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz Pomocy Materialnej dla Dzieci i Młodzieży > Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowych, Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz Pomocy Materialnej dla Dzieci i Młodzieży

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowych, Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz Pomocy Materialnej dla Dzieci i Młodzieży

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 88 52
Email
Zoliborz.WOW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kadrowych, Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz Pomocy Materialnej dla Dzieci i Młodzieży, wchodzącego w skład Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;
 2. prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek, w tym przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy oraz zaświadczeń o okresach zatrudnienia i sprawowania funkcji;
 3. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, okolicznościowych, bezpłatnych do jednego miesiąca oraz wyjazdów służbowych;
 4. przygotowywanie dokumentów dotyczących wynagrodzenia dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w tym przygotowywanie propozycji dodatków funkcyjnych i motywacyjnych;
 5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Prezydenta, nagrody kuratora oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek;
 6. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i placówek;
 7. prowadzenie spraw związanych z możliwością zatrudniania w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi;
 8. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za naukę w szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach, a także obniżanie i zwalnianie od tych opłat;
 9. prowadzenie spraw związanych z dożywianiem uczniów;
 10. sprawdzanie pod względem merytorycznym wniosków o udzielanie pomocy materialnej w formie stypendium lub zasiłku szkolnego;
 11. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej uczniów.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 16-03-2010
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 10-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2019
Liczba odwiedzin: 1838
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe