Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Obsługi Rady Dzielnicy > Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 88 73, 22 443 88 72, 22 443 88 71
Email
Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Ewelina Kot
tel.: 22 443 88 70, e-mail: Ekot@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 125
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

  1. obsługa organizacyjno-techniczna Rady Dzielnicy i jej komisji, w tym:
    a) przygotowywanie materiałów na sesje i komisje Rady Dzielnicy,
    b) podawanie do publicznej wiadomości porządków obrad sesji i komisji Rady Dzielnicy oraz innych informacji dotyczących pracy Rady Dzielnicy, w tym do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę internetową Urzędu Dzielnicy,
    c) przekazywanie zawiadomień o posiedzeniach sesji i komisji Rady Dzielnicy zgodnie  z właściwością,
    d) sporządzanie protokołów i prowadzenie dokumentacji sesji,
    e) sporządzanie protokołów i uchwał z komisji Rady Dzielnicy, nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi na uchwały oraz prowadzenie dokumentacji komisji,
    f) obsługa audio oraz nagrywanie sesji i posiedzeń komisji Rady Dzielnicy,
    g) kierowanie uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością oraz przekazywanie ich treści do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę internetową Urzędu Dzielnicy,
    h) opracowywanie projektów planów oraz projektów sprawozdań z pracy komisji Rady Dzielnicy, w porozumieniu z przewodniczącym komisji,
    i) sporządzanie harmonogramów posiedzeń sesji i komisji Rady Dzielnicy,
    j) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do Rady Dzielnicy,
    k) obsługa spotkań organizowanych przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy;
  2. obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Dzielnicy oraz udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu, w tym:
    a) udostępnianie i powielanie aktów prawnych oraz innych dokumentów,
    b) sporządzanie harmonogramów i organizowanie dyżurów radnych, podawanie ich do publicznej wiadomości, w tym do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę internetową Urzędu Dzielnicy,
    c) przyjmowanie i rejestracja pism wpływających do Rady Dzielnicy oraz przekazywanie ich zgodnie z dekretacją,
    d) sporządzanie projektów pism dla radnych,
    e) rejestrowanie, przechowywanie oraz przygotowanie do publikacji kopii oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Dzielnicy;
    f) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem diet dla radnych Dzielnicy;
  3. obsługa organizacyjno-techniczna oraz nadzór merytoryczny nad Młodzieżową Radą Dzielnicy Żoliborz oraz Radą Seniorów Dzielnicy Żoliborz;
  4. obsługa administracyjna Wydziału, w tym prowadzenie rejestru zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro oraz rejestru umów przygotowywanych w Wydziale;
  5. prowadzenie rejestru uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy;
  6. prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych Dzielnicy oraz nadzór nad terminowością udzielanych odpowiedzi;
  7. prowadzenie wykazu oraz współpraca z jednostkami niższego rzędu działającymi na terenie Dzielnicy;
  8. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem i likwidacją jednostek niższego rzędu, utworzonych na obszarze Dzielnicy, na zasadach i w trybie określonych w statucie Dzielnicy oraz funkcjonowaniem i działalnością tych jednostek.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 26-07-2007
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 20-09-2019
Zatwierdzający Utracki Rafał (Dzielnica Żoliborz) 20-09-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2019
Liczba odwiedzin: 4063
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe