Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy > Referat Kultury > Referat Kultury

Referat Kultury

  Drukuj
 
Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 90 39
Email
Zoliborz.WKU@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
kierownik Anna Fabiszewska
tel.: 22 443 89 80, e-mail: afabiszewska@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 211
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Referatu Kultury, wchodzącego w skład Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad instytucjami kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa, położonych na terenie Dzielnicy i nie zaliczonych do instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażenia ich w majątek, w tym:
  a) prowadzenie rejestru tych instytucji,
  b) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na koszty prowadzenia
  przez nie działalności,
  c) przyjmowanie rocznych sprawozdań tych instytucji do przedłożenia Zarządowi Dzielnicy,
  d) współorganizowanie wydarzeń kulturalno-artystycznych;
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) prowadzącymi na terenie Dzielnicy działania w zakresie kultury;
 3. współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadania wymienionego w pkt 2;
 4. prowadzenie ewidencji pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze Dzielnicy;
 5. występowanie do właściwych organów z wnioskami w sprawie utworzenia miejsca pamięci narodowej, położonego na obszarze Dzielnicy;
 6. przygotowywanie, realizacja w tym zawieranie umów i porozumień oraz nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych;
 7. prowadzenie budżetu Wydziału;
 8. prowadzenie rejestru zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro oraz rejestru umów przygotowywanych w Wydziale;
 9. prowadzenie spraw i koordynowanie działań obejmujących proces rewitalizacji Dzielnicy;
 10. wprowadzanie, aktualizacja oraz zatwierdzanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 11. prowadzenie kontaktów zagranicznych Urzędu Dzielnicy w uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy.

 

 
 
Wprowadził Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-10-2011
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 09-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-01-2019
Liczba odwiedzin: 2249
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe