Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Kadr dla Dzielnicy > Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Filii Archiwum Zakładowego > Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Filii Archiwum Zakładowego

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Filii Archiwum Zakładowego

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 88 89
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Filii Archiwum Zakładowego, wchodzącego w skład Wydziału Kadr dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. przejmowanie na podstawie spisów zdawczo - odbiorczych dokumentacji spraw zakończonych z Wydziałów dla Dzielnicy;
 2. przejmowanie za zgodą Biura Organizacji Urzędu, dokumentacji niearchiwalnej, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla, których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego;
 3. przechowywanie i zabezpieczanie przechowywanej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z wytycznymi Biura Organizacji Urzędu;
 4. przeprowadzanie skontrum dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
 6. udostępnianie przechowywanej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 7. prowadzenie ewidencji wypożyczeń i udostępnień dokumentacji;
 8. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 9. przeprowadzanie, w tym na zlecenie Biura Organizacji Urzędu, kwerend archiwalnych;
 10. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu; realizacja wytycznych Biura Organizacji Urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 11. przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, w porozumieniu z Biurem Organizacji Urzędu;
 12. doradzanie Wydziałom dla Dzielnicy w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją; sporządzanie sprawozdań z działalności filii archiwum zakładowego i stanu przechowywanej dokumentacji;
 13. typowanie dokumentacji do ekspertyz przeprowadzanych przez archiwum państwowe, w porozumieniu z Biurem Organizacji Urzędu;
 14. zgłaszanie do Biura Organizacji Urzędu potrzeb w zakresie szkoleń kancelaryjno-archiwalnych dla pracowników Urzędu Dzielnicy.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 15-03-2010
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 08-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-01-2019
Liczba odwiedzin: 1834
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe