Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy > Referat Inwestycji > Referat Inwestycji

Referat Inwestycji

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 89 45
Email
Zoliborz.WIR@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Referatu Inwestycji, wchodzącego w skład Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. przygotowanie propozycji rocznych planów inwestycyjnych oraz przedsięwzięć do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczących Dzielnicy, a także propozycji zmian w tych dokumentach w ciągu roku budżetowego wraz z ich przekazywaniem do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju;
 2. sporządzanie i aktualizacja planów rzeczowo-finansowych dla inwestycji z zakresu budowy dróg powiatowych oraz komunalnego budownictwa mieszkaniowego ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 3. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:
  a) wybór wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych,
  b) zapewnianie sporządzenia dokumentacji projektowej,
  c) zapewnianie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  d) zapewnianie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych,
  e) zapewnianie wykonania usług, dostaw i robót budowlanych oraz nadzór nad ich wykonywaniem,
  f) sporządzanie i aktualizacja harmonogramów dla zadań inwestycyjnych ujętych
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy,
  g) zapewnianie odbioru usług, dostaw i robót budowlanych;
 4. współpraca z Wydziałami dla Dzielnicy, komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych;
 5. końcowe rozliczanie inwestycji i przekazywanie mienia powstałego w wyniku realizacji inwestycji przyszłemu użytkownikowi, a w szczególności rozliczanie rzeczowo-finansowe zrealizowanych inwestycji, we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy;
 6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań remontowych w placówkach oświatowych;
 7. bieżące rozliczanie wydatków remontowych;
 8. opracowywanie projektów planów remontów placówek oświatowych – rocznych i wieloletnich;
 9. wykonywanie czynności w zakresie powstawania centrów lokalnych, w tym:
  a) tworzenie koncepcji architektonicznej,
  b) przygotowywanie dokumentacji projektowej inwestycji,
  c) prace budowlane.

 

 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 16-03-2010
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 10-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2019
Liczba odwiedzin: 2348
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe