Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Urząd Dzielnicy

Lista artykułów:


Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy

Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 89 90
Email
Zoliborz.WBK@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Alina Chojnicka
tel.: 22 443 89 91, e-mail: a.chojnicka@um.warszawa.pl
, p. 113
zastępca naczelnika Anna Słowikowska
tel.: 22 443 89 83, e-mail: aslowikowska@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 111
Ewidencje i rejestry

 

Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

  1. naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych;
  2. opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, opracowywanie projektów załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
  3. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
  4. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy;
  5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy;
  6. prowadzenie wstępnej windykacji należności m.st. Warszawy;
  7. analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków;
  8. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.


Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 2007-07-26
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 2020-10-07
Zatwierdzający Utracki Rafał (Dzielnica Żoliborz) 2020-10-07
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-10-07
Wersja standardowa