Kanał Wyżej
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy


Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8

Telefon
22 443 89 90


Email
Zoliborz.WBK@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Alina Chojnicka
zastępca naczelnika Anna Słowikowska
Ewidencje i rejestry
 


Dodatkowe informacje
Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:
naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych; opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, opracowywanie projektów załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy; prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy; prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy; sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy; prowadzenie wstępnej windykacji należności m.st. Warszawy; analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków; nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.


Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy są:

Referat Finansowo-Księgowy
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Planowania i Dochodów Niepodatkowych
Sekcja Planowania, Sprawozdawczości i Analiz
- Sekcja Dochodów Niepodatkowych
Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Sekretariatu

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Referat Finansowo-Księgowy
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania, Sprawozdawczości i Analiz
Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Sekretariatu
Dokumenty
Sekretariat wydziału
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy

Wersja standardowa