Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy > Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania, Sprawozdawczości i Analiz > Sekcja Dochodów Niepodatkowych

Sekcja Dochodów Niepodatkowych

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 89 90
Email
Zoliborz.WBK@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik Magdalena Gulan
tel.: 22 443 89 85, e-mail: mgulan@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 110
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Sekcji Dochodów Niepodatkowych, wchodzącej w skład Referatu Planowania i Dochodów Niepodatkowych, należy w szczególności:

 1. wystawianie faktur z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz pozostałej sprzedaży objętej przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 710, z późn. zm.);
 2. prowadzenie cząstkowego rejestru sprzedaży i zakupu VAT;
 3. prowadzenie wstępnej windykacji niepodatkowych należności cywilnoprawnych m.st. Warszawy, w tym:
  a) weryfikacja terminowości wnoszenia dochodów należnych m.st. Warszawie,
  b) wszczynanie windykacji należności,
  c) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do wydziałów merytorycznych
  w celu prowadzenia dalszej windykacji, zgodnie z obowiązującym Regulaminem windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach dzielnic m.st. Warszawy, nadanym zarządzeniem Prezydenta;
 4. przyjęcia interesantów i wyjaśnianie spraw;
 5. archiwizowanie dowodów finansowo-księgowych;
 6. prowadzenie księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych, w tym opłat z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, wykupu nieruchomości oraz przekształceń;
 7. przygotowywanie umów w sprawie spłat należności o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym;
 8. aktualizacja należności ratalnych z tytułu wykupu nieruchomości oraz rat wynikających z decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 9. sporządzanie sprawozdań z realizacji oraz z zaległości dochodów niepodatkowych;
 10. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 11. prowadzenie windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według zasad określonych w Dziale III zarządzenia Prezydenta w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie wystawiania upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji oraz tytułów wykonawczych w zakresie tych należności;
 12. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg, o których mowa w art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wysokości dwudziestu tysięcy złotych;
 13. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej oraz zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 24-04-2018
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 10-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2019
Liczba odwiedzin: 487
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe