Kanał Wyżej
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Technicznych


Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8

Telefon
22 443 89 70


Email
Zoliborz.WAG@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Agnieszka Płucennik

Dodatkowe informacje
Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Technicznych, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:
sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym budynku, instalacji i urządzeń, w tym:
a) dokonywanie okresowych przeglądów związanych z właściwym funkcjonowaniem obiektu (przeglądy elektryczne, wentylacyjne, przeciwpożarowe itp.),
b) bieżąca konserwacja obiektu i naprawa urządzeń,
c) ewidencja analityczna majątku trwałego z wyjątkiem sprzętu komputerowego
i telefonicznego,
d) dokonywanie na bieżąco zmian miejsca użytkowania środków trwałych z wyjątkiem sprzętu komputerowego i telefonicznego; dbałość o właściwe oznakowanie i czystość budynku i otoczenia; prowadzenie księgi obiektu budowlanego; prowadzenie pracowni kserograficznej; zapewnienie obsługi transportowej we współpracy z Biurem właściwym w sprawach obsługi transportowej, w zakresie określonym w regulaminie obsługi transportowej Urzędu m.st. Warszawy oraz użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych w celach służbowych; zarządzania parkingiem zgodnie z właściwością; prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem kart miejskich i biletów komunikacji miejskiej przez pracowników Urzędu Dzielnicy w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych; prowadzenie spraw związanych z obsługą teletechniczną; realizacja wymagań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zaleceń służb przeciwpożarowych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz stała współpraca z tymi służbami.


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Technicznych

Wersja standardowa