Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy > Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 89 70
Email
Zoliborz.WAG@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Agnieszka Płucennik
tel.: 22 443 89 62, e-mail: aplucennik@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 103
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Administracyjnych, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym:
  a) przygotowywanie projektów umów w zakresie działania Wydziału,
  b) nadzór nad prawidłową realizacją zamówień;
 2. prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie materiałów biurowych, czystościowych i chemicznych, w tym:
  a) dokonywanie zakupów,
  b) prowadzenie ewidencji,
  c) prowadzenie sprawozdawczości;
 3. prowadzenie gospodarki majątkiem trwałym, w tym:
  a) dokonywanie zakupów,
  b) ewidencja majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie pomieszczeń biurowych i gospodarczych,
  c) ewidencja dodatkowego wyposażenia pracowników (kartoteka osobistego wyposażenia),
  d) przedstawianie propozycji likwidacji zbędnych składników majątku ruchomego Urzędu Dzielnicy;
 4. zapewnienie zaopatrzenia, w tym realizacja zleceń komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy;
 5. współudział w obsłudze kancelaryjnej Urzędu Dzielnicy, w tym przygotowywanie i realizacja umów w zakresie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy;
 6. opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu m.st. Warszawy w zakresie realizowanych zadań Wydziału;
 7. prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek urzędowych, zamawianie nowych pieczęci i likwidacja zdanych;
 8. obsługa administracyjna Wydziału, w tym: prowadzenie obsługi kancelaryjnej Wydziału, przyjmowanie przychodzącej do Wydziału korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej i po zadekretowaniu przez Naczelnika Wydziału, przekazywanie do właściwych wewnętrznych komórek Wydziału, prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej, archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie rejestru faktur;
 9. zaopatrywanie pracowników Urzędu Dzielnicy w odzież BHP oraz naliczanie należnych ekwiwalentów za używanie i pranie własnej odzieży, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta;
 10. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami mienia Urzędu Dzielnicy;
 11. zapewnienie ochrony osób i mienia w budynkach i lokalach użytkowanych przez Urząd Dzielnicy, w tym poprzez między innymi:
  a) opracowywanie dokumentacji ochrony obiektów Urzędu Dzielnicy pod nadzorem Biura właściwego w sprawach ochrony osób i mienia;
  b) nadzór nad stosowaniem zasad dostępu do pomieszczeń w Urzędzie Dzielnicy;
  c) budowa, rozbudowa oraz serwis systemów zabezpieczenia technicznego w ramach wykonywanych zadań pod nadzorem Biura właściwego w sprawach ochrony osób i mienia;
  d) zakup plomb lub innych środów zabezpieczenia;
  e) współpraca z Biurem właściwym w sprawach ochrony osób i mienia w zakresie zapewnienia ochrony fizycznej Urzędu Dzielnicy, delegatur oraz archiwum zakładowego Urzędu.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 19-04-2018
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 24-04-2018
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 24-04-2018
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-04-2018
Liczba odwiedzin: 470
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe