Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy > Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 88 65
Email
Zoliborz.WAB@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Zdzisława Frydrych
tel.: 22 443 88 60, e-mail: zfrydrych@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

 1. obsługa organizacyjna i kancelaryjna Wydziału;
 2. rejestracja na wniosek inwestorów dzienników budowy;
 3. prowadzenie rejestrów wniosków, decyzji, i postanowień opracowywanych przez Wydział;
 4. przygotowywanie miesięcznych raportów dotyczących przyjętych wniosków i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazywanie ich właściwemu Biuru;
 5. przygotowywanie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do zamieszczenia w publicznie dostępnych wykazach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 6. przygotowywanie okresowych sprawozdań na potrzeby Biur, sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 7. przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 8. udzielanie informacji na temat przeznaczenia terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
 9. archiwizowanie dokumentacji Wydziału, w tym:
  a) przyjmowanie dokumentacji Wydziału przeznaczonej do archiwizacji,
  b) porządkowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie akt,
  c) udostępnianie i wypożyczanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  d) prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących zasobu archiwalnego Wydziału,
  e) przekazywanie akt archiwalnych zgodnie z obowiązującymi procedurami, w porozumieniu z archiwum zakładowym,
  f) informowanie uprawnionych organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie i wydawanie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 19-04-2018
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 08-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-01-2019
Liczba odwiedzin: 795
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe