Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy

Katalog wyżej: Urząd Dzielnicy

Lista artykułów:


Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy

Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 88 67
Email
lstall@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie kontroli działalności jednostek organizacyjnych;
  2. przeprowadzanie kontroli działalności Wydziałów dla Dzielnicy;
  3. przygotowywanie, do zatwierdzenia przez Burmistrza, rocznych planów kontroli i przekazywanie informacji w tym zakresie Prezydentowi za pośrednictwem Biura Kontroli;
  4. przeprowadzanie doraźnych kontroli na wniosek Zarządu Dzielnicy;
  5. przygotowywanie i przekazywanie informacji o ustaleniach i wynikach kontroli Burmistrzowi;
  6. przygotowywanie informacji Burmistrza o wynikach kontroli Prezydentowi za pośrednictwem Biura Kontroli.


Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 2010-03-11
Aktualizujący Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 2018-04-23
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 2018-04-23
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-04-23
Wersja standardowa