Kanał Wyżej
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy


Adres
01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8

Telefon
22 443 88 67


Email
lstall@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

KierownictwoZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:
przeprowadzanie kontroli działalności jednostek organizacyjnych; przeprowadzanie kontroli działalności Wydziałów dla Dzielnicy; przygotowywanie, do zatwierdzenia przez Burmistrza, rocznych planów kontroli i przekazywanie informacji w tym zakresie Prezydentowi za pośrednictwem Biura Kontroli; przeprowadzanie doraźnych kontroli na wniosek Zarządu Dzielnicy; przygotowywanie i przekazywanie informacji o ustaleniach i wynikach kontroli Burmistrzowi; przygotowywanie informacji Burmistrza o wynikach kontroli Prezydentowi za pośrednictwem Biura Kontroli.
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy

Wersja standardowa