Kanał Wyżej
Komisje Rady Dzielnicy Żoliborz

Komisje Rady Dzielnicy Żoliborz
        Komisja Mieszkaniowa: Janina Selwant - Przewodnicząca Sławomira Pieńkowska Donata Rapacka Robert Rogala Anna Świeżawska
        Komisja Rewizyjna:
Grzegorz Hlebowicz - Przewodniczący Wiktor Jasionowski - Wiceprzewodniczący Mateusz Kowalski Monika Kurowska Sławomira Pieńkowska Łukasz Porębski Joanna Tucholska 
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Anna Świeżawska - Przewodnicząca Mateusz Kowalski - Wiceprzewodniczący Grzegorz Hlebowicz  Monika Kurowska Wiktor Jasionowski Dariusz Kołodziejek Łukasz Porębski
          Komisja Budżetu i Mieszkalnictwa:
Sławomira Pieńkowska - Przewodnicząca Dariusz Kołodziejek  - Wiceprzewodniczący Michał Moskal - Wiceprzewodniczący Grzegorz Hlebowicz  Monika Kurowska Izabela Rychter Piotr Wertenstein - Żuławski
           Komisja Kultury:
Marta Szczepańska - Przewodnicząca Wiktor Jasionowski  - Wiceprzewodniczący Adam Buława Grzegorz Hlebowicz  Marcin Kozaczuk   Monika Kurowska  Donata Rapacka Konrad Smoczny Jolanta Zjawińska
         Komisja Ładu Przestrzennego:
Donata Rapacka - Przewodnicząca Adam Buława Grzegorz Hlebowicz   Wiktor Jasionowski Dorota Klejn Monika Kurowska Konrad Smoczny Joanna Tucholska Piotr Wertenstein - Żuławski
          Komisja Ochrony Środowiska:
Łuksza Porębski- Przewodniczący Marta Szczepańska - wiceprzewodnicząca Grzegorz Hlebowicz  Monika Kurowska Dorota Klejn   Donata Rapacka Janina Selwant Jolanta Zjawińska
          Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa:
Joanna Tucholska - Przewodnicząca Łukasz Porębski - Wiceprzewodniczący Grzegorz Hlebowicz  Monika Kurowska Michał Moskal   Sławomira Pieńkowska Robert Rogala Izabela Rychter Marta Szczepańska Jolanta Zjawińska  
          Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia:
Dorota Klejn - Przewodnicząca Janina Selwant - Wiceprzewodnicząca Donata Rapacka - Wiceprzewodnicząca Grzegorz Hlebowicz  Monika Kurowska Joanna Tucholska
           Komisja Edukacji i Sportu:
Monika Kurowska - Przewodnicząca Marcin Kozaczuk - Wiceprzewodniczący Grzegorz Hlebowicz Dorota Klejn Dariusz Kołodziejek Donata Rapacka Izabela Rychter Konrad Smoczny Anna Świeżawska Piotr Wertenstein - Żuławski  
          Komisja Samorządności i Dialogu Społecznego
Adam Buława - Przewodniczący Konrad Smoczny - Wiceprzewodniczący Grzegorz Hlebowicz  Wiktor Jasionowski Marcin Kozaczuk Monika Kurowska Robert Rogala Anna Świeżawska
 
 
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Komisje Rady Dzielnicy Żoliborz

Wersja standardowa