Kanał Wyżej
Dzielnica Wola

Wola 01-003 Warszawa
al. Solidarności 90 tel. 22 443 58 00
       22 443 59 00

faks 22 443 56 00


www.wola.waw.pl
Wydział Obsługi Mieszkańców
01-003 Warszawa
al. Solidarności 90
tel. 22 443 58 00
      22 443 59 00
 
Godziny pracy WOM:
Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrztryb pracy) Akty: uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe:
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
32 1030 1508 0000 0005 5003 6053
(opłaty komunikacyjne) 57 1030 1508 0000 0005 5003 6088
(opłaty za udostępnienie danych osobowych) 35 1030 1508 0000 0005 5003 6193
(opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) 45 1030 1508 0000 0005 5003 6304
(opłaty i kary ustalone w decyzjach administracyjnych dotyczących usunięcia drzew lub krzewów oraz zniszczenia zieleni) 23 1030 1508 0000 0005 5003 6118
(konto depozytowe) 35 1030 1508 0000 0005 5003 6096
(fundusz socjalny) 51 1030 1508 0000 0005 5003 6002
(Tytuły opłat wnoszonych na konto: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata administracyjna za czynności urzędowe, opłata za użytkowanie, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości, opłata z tytułu dzierżawy składników majątkowych m.st. Warszawy, odsetki od nieterminowych wpłat) 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
(opłata skarbowa - Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. Nr 225 poz. 1635) Regon: Dzielnica Wola m.st. Warszawy: 015259640-00184 Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: 015259663-00161


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Dokumenty
Dzielnica Wola

Wersja standardowa