Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG)

Referat Administracyjno-Gospodarczy (WAG-AG) Referat Techniczny (WAG-T) 


Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAiB)

Referat Architektury i Budownictwa (WAiB-AB) Referat Koordynacji Planistycznej i Opiniowania ((WAiB-KP)  Referat Realizacji Urbanistycznej (WAiB-U)


Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)

Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (WBK-PW) Referat Księgowości Podatkowej i Sprawozdawczości (WBK-PO)  Referat Księgowości Niepodatkowej  i Sprawozdawczości (WBK-NK) Referat Finansowo-Księgowy (WBK-FK) Referat Planowania, Analiz i Sprawozdawczości  (WBK-PA) 


Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy (WDG)

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej (WDG-DG) Referat Zezwoleń Alkoholowych i Handlu Obwoźnego (WDG-AH) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Zewnętrznych (WDG-FZ)


Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy (WGN)

Referat Obrotu Nieruchomościami (WGN-ON) Referat Gospodarki Nieruchomościami (WGD-GN) Referat Opłat z Tytułu Użytkowania Wieczystego (WGD-UW) Referat Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności (WGN-PW) 


Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN)


Wydział Infrastruktury Drogowej dla Dzielnicy (WID)

Referat Inwestycji, Utrzymania i Remontu Dróg (WID-RD) Referat Zajęcia Pasa Drogowego (WID-PD) (WID-PD) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WID-K) 


Wydział Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy (WIK)

Referat Inwestycji Kubaturowych i Remontów (WIK-IK) Referat Planowania i Sprawozdawczości (WIK-PS) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WIK-K)


Wydział Kultury dla Dzielnicy (WKU)
 
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)

Referat Obsługi Bezpośredniej (WOM-BO) Referat Obsługi Kancelaryjnej (WOM-KO)

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy (WORIL)

Referat Obsługi Rady Dzielnicy (WORIL-OR) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatyw Lokalnych (WORIL-IL)


Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ)

Referat Zieleni (WOŚ-Z)  Referat Środowiska i Ochrony Zwierząt (WOŚ-OŚ)


Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD)

Referat Organizacyjny (WOD-O) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatów Członków Zarządu Dzielnicy (WOD-S) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Filii Archiwum Zakładowego Urzędu (WOD-A)

  Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)

Referat Organizacji Nauczania i Wychowania (WOW-ON) Referat Realizacji Zadań Oświatowych (WOW-OZ)

Wydział Prawny dla Dzielnicy (WPR)

Referat Obsługi Administracyjno-Prawnej i Sprawozdawczości (WPR-AS) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej (WPR-P)  


Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości dla Dzielnicy (WRS)

Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WRS-R) Referat Zasobu Nieruchomości (WRS-Z)

Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy (WSP)

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej (WSP-P) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu (WSP-S) 


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (WSZ)

Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (WSZ-SR) Referat Rozwiązywania Problemów Społecznych (WSZ-PS) Referat Profilaktyki Uzależnień (WSZ-PU)


Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)

Referat Lokali Mieszkalnych (WZL-LM) Referat Dodatków Mieszkaniowych (WZL-DM) Referat Nadzoru nad Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami (WZL-N) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwizowania Dokumentacji Wydziału (WZL-A)  


Zespół Kadr dla Dzielnicy (ZKD)


Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy (ZOK) 


Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (ZZP)więcej: ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy
Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy
Wydział Informatyki dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury Drogowej
Wydział Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy
Wydział Kultury dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Prawny dla Dzielnicy
Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości dla Dzielnicy
Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Zespół Kadr dla Dzielnicy
Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Wersja standardowa