Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wola > Urząd Dzielnicy > Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej > Zakres działania Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej

Zakres działania Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej

  Drukuj
 


Do zakresu działania Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 

1.      podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;

 

2.      inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;

 

3.      współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie sportu i rekreacji;

 

4.      organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;

 

5.      tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;

 

6.      tworzenie warunków do upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie imprez sportowo-integracyjno-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;

 

7.      współpraca z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólno miejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;

 

8.      współdziałanie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola w zakresie realizacji zadań Dzielnicy;

 

9.      realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy w Dzielnicy;

 

10.    prowadzenie konsultacji społecznych;

 

11.    prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem kontaktów ze społecznościami lokalnymi w kraju i za granicą;

 

12.    stała współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej;

 

13.    współdziałanie z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego;

 

14.    realizacja zadań związanych z funkcją dzielnicowego koordynatora do spraw równego traktowania;

 

15.    obsługa portali społecznościowych we współpracy z Rzecznikiem Prasowym Urzędu Dzielnicy;

 

16.    utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami oraz udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe dotyczące zadań wykonywanych przez Dzielnicę;

 

17.    przygotowywanie, organizacja i obsługa konferencji prasowych z przedstawicielami mediów, jak również spotkań z mieszkańcami Dzielnicy w sprawach dotyczących Dzielnicy;

 

18.    redagowanie strony internetowej Urzędu Dzielnicy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz Regulaminem Strony Internetowej Urzędu Dzielnicy, w tym współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w celu pozyskiwania informacji przydatnych dla mieszkańców oraz niezbędnych do aktualizacji strony;

 

19.    inicjowanie zmian, w tym przebudowy zawartości danych strony internetowej Urzędu Dzielnicy.


 

 
 
Wprowadził Czech Katarzyna (Dzielnica Wola) 24-09-2007
Aktualizujący Czech Katarzyna (Dzielnica Wola) 10-06-2019
Zatwierdzający Kalata Tomasz (Dzielnica Wola) 24-06-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-06-2019
Liczba odwiedzin: 970
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe