Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wola > Urząd Dzielnicy > Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy > Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres

01-017 Warszawa
ul. Żelazna 99

Telefon
22 325 66 15, 22 443 56 30, 22 443 56 33
Faks
22 443 56 00
Email
wola.wos@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Grzegorz Obłękowski
tel.: 22 325 66 15, e-mail: wola.wos@um.warszawa.pl
ul. Żelazna 99, p. 206
Ewidencje i rejestry

Wykazy prowadzone w formie elektronicznej (wykazy dostępne także w publicznym wykazie na stronach Ekoportalu):

1. Decyzje odmawiające udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

2. Wnioski i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w:

ü        § 3 ust. 1 pkt 34, pkt 60, pkt 67, pkt 68 i pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)

3. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

4. Zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia

5. Wnioski o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów

6. Decyzje o wymierzeniu administracyjnych kar pieniężnych za:

ü       zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślin

ü        usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

ü       zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Wykazy prowadzone w formie papierowej:

1.   Ewidencja zbiorników bezodpływowych

2.  Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

3.   Rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Uwaga:

Wszystkie powyższe wykazy dostępne są w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola al. Solidarności 90 (III piętro).

Dane z rejestrów są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.). Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.), tajemnicę przedsiębiorcy oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.


Dane zamieszczone w publicznie dostępnych wykazach udostępnione są na stronie Ekoportalu:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

 

Dodatkowe informacje

Zakres działania Wydziału Ochrony Środowiska


Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy są:

Referat Zieleni
Referat Środowiska i Ochrony Zwierząt

Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Małgorzata Brokman 11-07-2007
Aktualizujący Czech Katarzyna (Dzielnica Wola) 01-12-2020
Zatwierdzający Kalata Tomasz (Dzielnica Wola) 01-12-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-12-2020
Liczba odwiedzin: 9756
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe