Kanał Wyżej
Komisje Rady Dzielnicy

Komisja Rewizyjna:          Patryk Wyczółkowski - Przewodniczący Anna Rudziak-Tałałaj - Wiceprzewodnicząca  Piotr Kaliszewski  Tomasz Kruszyński Adam Matusik
Komisja Mieszkaniowa: 
Piotr Kaliszewski - Przewodniczący Adam Matusik - Wiceprzewodniczący   Karol Jankowski Marcin Hoffman  Ewa Statkiewicz 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 
Dariusz Puścian - Przewodniczący Wojciech Bartnik - Wiceprzewodniczący   Maciej Wyrzykowski - Wiceprzewodniczący Tomasz Kruszyński Blanka Zienkiewicz
Komisja Budżetu i Inwestycji 
Tomasz Kruszyński - Przewodniczący Kamil Giemza - Wiceprzewodniczący Karol Jankowski - Wiceprzewodniczący Marcin Hoffman Magdalena Huszno Bartłomiej Kubicki Kamil Kociszewski Patryk Wyczółkowski Maciej Wyrzykowski
Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości 
Adam Matusik - Przewodniczący Joanna Tracz-Łaptaszyńska- Wiceprzewodnicząca Maciej Wyrzykowski - Wiceprzewodniczący Kamil Giemza Magdalena Huszno Kamil Kociszewski Aneta Skubida Ewa Statkiewicz Krystian Wilk Patryk Wyczółkowski
Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
    1.   Krystian Wilk - Przewodniczący
    2.   Anna Zagórna - Wiceprzewodnicząca
    3.   Kamil Giemza
    4.   Urszula Kęcik-Staniszewska
    5.   Bartłomiej Kubicki
    6.   Jarosław Lewandowski
    7.   Agata Pruszczyńska
    8.   Aneta Skubida
    9.   Ewa Widenka

Komisja Komunalna, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Wojciech Bartnik - Przewodniczący Aleksandra Prorok - Wiceprzewodnicząca Krystian Wilk - Wiceprzewodniczący Jarosław Lewandowski Agata Pruszczyńska Dariusz Puścian Blanka Zienkiewicz 
Komisja Edukacji i Infrastruktury Oświatowej:
    1.   Joanna Tracz-Łaptaszyńska - Przewodnicząca
    2.   Anna Rudziak-Tałałaj - Wiceprzewodnicząca
    3.   Jarosław Lewandowski - Wiceprzewodniczący
    4.   Wojciech Bartnik  
    5.   Karol Jankowski
    6.   Agata Pruszczyńska 
    7.   Ewa Widenka

Komisja Kultury:
   1.   Ewa Widenka - Przewodnicząca
   2.   Magdalena Huszno - Wiceprzewodnicząca
   3.   Aleksandra Prorok - Wiceprzewodnicząca
   4.   Urszula Kęcik-Staniszewska
   5.   Joanna Tracz-Łaptaszyńska  
   6.   Anna Zagórna  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Rekreacji: 
Blanka Zienkiewcz - Przewodnicząca Marcin Hoffman - Wiceprzewodniczący   Piotr Kaliszewski - Wiceprzewodniczący Urszula Kęcik-Staniszewska Tomasz Kruszyński Aleksandra Prorok Anna Zagórna 
Komisja Statutowa:         
Ewa Statkiewicz - Przewodnicząca Maciej Wyrzykowski - Wiceprzewodniczący  Wojciech Bartnik Bartłomiej Kubicki  Tomasz Kruszyński


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Komisje Rady Dzielnicy

Wersja standardowa