Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wola > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Interpelacje i zapytania > Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

  Drukuj
 

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
1067 04-02-2021 Kamil Kociszewski zmian stanu prawnego terenu dawnego parkingu zajezdni autobusowej Redutowa przy ul. Baltazara zapytanie 1067.doc
odpowiedź p 1067.docx
963 20-10-2020 Kamil Kociszewski opóźnień i wstrzymania prac przy realizacji zadania "Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9" zapytanie 963.pdf
odpowiedź p 963.docx
odpowiedź. 963.docx
odpowiedź 963 załącznik.doc
935 22-09-2020 Kamil Kociszewski zasad weryfikacji wniosków o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej takiej jak koncert przed klubem Progresja z dnia 18 września 2020 r. interpelacja 935.doc
odpowiedź 935_p.doc
odpowiedź 935.doc
odpowiedź 935 załącznik.doc
535 21-01-2020 Kamil Kociszewski sytuacji prawnej działek nr 7 oraz 108 położonych przy ul. Baltazara zapytanie 535.pdf
zapytanie 535_skan.pdf
odpowiedź 535_skan.pdf
odpowiedź_535.pdf
534 21-01-2020 Kamil Kociszewski zabezpieczenia słupkami rogów u zbiegu ul. Jana Krysta i Redutowej interpelacja 534.pdf
interpelacja 534_skan.pdf
odpowiedź 534 p_skan.pdf
501 04-12-2019 Kamil Kociszewski remontu ul. Jana Kazimierza oraz jak najszybszej poprawy bezpieczeństwa interpelacja 501_skan.pdf
interpelacja 501.pdf
odpowiedź p 501_skan.pdf
odpowiedź p 501.pdf
odpowiedź 501_skan.pdf
odpowiedź 501.pdf
433 17-10-2019 Kamil Kociszewski próby podjętej przez Urząd Dzielnicy Wola mającej na celu odstąpienie od realizacji projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni" wybranego w ramach Budżetu Partycypacyjnego do realizacji w roku 2018 interpelacja 433_skan.pdf
odpowiedź 433_skan.pdf
odpowiedź 433.pdf
432 17-10-2019 Kamil Kociszewski ponownej interwencji w sprawie nielegalnego zajęcia chodnika przez handlowców na ul. Wolska róg ul. Sowińskiego i tolerowania tego stanu przez służby miejskie interpelacja 432_skan.pdf
interpelacja 432.pdf
odpowiedź 432_skan.pdf
odpowiedź 432.pdf
odpowiedź 432_skan.pdf
413 24-09-2019 Kamil Kociszewski realizacji przebudowy ul. Nakielskiej i fragmentu ul. Redutowej niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Olbrachta interpelacja 413_skan.pdf
interpelacja 413.pdf
odpowiedź 413_skan.pdf
odpowiedź 413.pdf
253 14-05-2019 Kamil Kociszewski pobierania od PKP S.A. opłaty za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości dla terenów na Odolanach wykorzystywanych w celach innych niż kolejowe zapytanie 253.pdf
odpowiedź 253.pdf
252 14-05-2019 Kamil Kociszewski legalności nabycia prawa użytkowania wieczystego przez PKP S.A. do niektórych z działek na Odolanach interpelacja 252.pdf
odpowiedź 252_skan.pdf
odpowiedź 252.pdf
239 10-05-2019 Kamil Kociszewski nielegalnego zajęcia chodnika przez handlowców, ul. Wolska róg Sowińskiego. interpelacja 239.pdf
odpowiedź 239.pdf
238 10-05-2019 Kamil Kociszewski podjęcia działań w celu poszerzenia szlaku komunikacyjnego ul. Jana Kazimierza przy skrzyżowaniu z ul. Sowińskiego. interpelacja 238.pdf
odpowiedź 238.pdf
odpowiedź 238_skan.pdf
odpowiedź 238.pdf
237 10-05-2019 Kamil Kociszewski organizacji ruchu w komunikacji indywidualnej i zbiorowej w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy metra oraz przekazywania informacji na temat Radnym interpelacja 237.pdf
odpowiedź 237.pdf
odpowiedź 237..pdf
odpowiedź 237....pdf
181 12-03-2019 Kamil Kociszewski założenia reformy szkolnictwa zapytanie 181.pdf
odpowiedź 181.pdf
152 12-03-2019 Kamil Kociszewski miejsc parkingowych w starej części Urlychowa, rejon ulic Redutowej i Pustola interpelacja 152.pdf
odpowiedź p 152.pdf
odpowiedź 152.pdf
odpowiedź 152...pdf
odpowiedź 152.pdf
113 21-02-2019 Kamil Kociszewski umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych zawartych lub przygotowanych do zawarcia z inwestorami inwestycji niedrogowych od 01 stycznia 2018 roku zapytanie 113.pdf
odpowiedź 113 p.pdf
odpowiedź 113.pdf
112 21-02-2019 Kamil Kociszewski instalacja nowej stacji sieci Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo wzdłuż szlaku rowerowego Wolska-Połczyńska interpelacja 112.pdf
odpowiedź 112 p.pdf
odpowiedź 112.pdf
85 11-02-2019 Kamil Kociszewski harmonogramu prac przy budowie szkoły przy ul. Kalińskiego interpelacja 85.pdf
odpowiedź 85.pdf
74 22-01-2019 Kamil Kociszewski budowy nowego parku na Ulrychowie interpelcja 74.pdf
odpowiedź 74.pdf
1 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe