Kanał Wyżej
Dzielnica Włochy

Włochy 02-133 Warszawa
al. Krakowska 257 tel. 22 44 34 444
faks 22 44 34 203

www.ud-wlochy.waw.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
02-133 Warszawa
al. Krakowska 257
tel. 22 44 34 444
faks 22 44 34 439

e-mail: wlochy.wom@um.warszawa.pl
Godziny pracy WOM:
Poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisjiuchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)  Rada Dzielnicy(kadencja 2014-2018) Zarząd Dzielnicy (burmistrz, podział zadańtryb pracy, posiedzenia zarządu) Akty: Uchwały Rady Dzielnicy Stanowiska Rady Dzielnicy Uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
Rachunek bieżący Dochody Podatkowe
(podatek od nieruchomości osób fizycz. i prawnych, podatek transportowy. podatek od posiadania psów, podatek rolny. opłata targowa. odsetki od nieterminowych wpłat podatków) 74 10301508 0000 0005 5003 5006
Rachunek bieżący Dochodów Niepodatkowych:
(dochody niepodatkowe: użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego, sprzedaż gruntów lub lokali oraz odsetki od nietrminowo regulowanuch powyższych płatności)
52 10301508 0000 0005 5003 5014 
Rachunek bieżący wydatków
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Rachunek opłaty skarbowej
33 10301508 0000 0005 5003 5065
Rachunek opłaty komunikacyjnej
52 10301508 0000 0005 5003 5111
Rachunek depozytowy
33 10301508 0000 0005 5003 5162
Rachunek ZFŚS
80 10301508 0000 0005 5003 5189
Rachunek bieżący - Dochody Niepodatkowe Sumy do Wyjaśnienia
30 10301508 0000 0005 5003 5022
Rachunek bieżący - Dochody Podatkowe Sumy do Wyjaśnienia
55 10301508 0000 0005 5003 5057
Rachunek bieżący - Opłata Skarbowa Sumy do Wyjaśnienia
11 10301508 0000 0005 5003 5073
Rachunek bieżący - Opłata Komunikacyjna Sumy do Wyjaśnienia
86 10301508 0000 0005 5003 5081
Rachunek bieżący - Opłaty za Dowody Osobiste
74 10301508 0000 0005 5003 5103
Rachunek bieżący - Opłaty za Dowody Osobiste Sumy do Wyjaśnienia
02 10301508 0000 0005 5003 5138
Rachunek bieżący - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
77 10301508 0000 0005 5003 5146
Rachunek bieżący - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
55 10301508 0000 0005 5003 5154
Rachunek bieżący - Wynagrodzenia
50 10301508 0000 0005 5001 7008
Rachunek pomocniczny budżetu - dochodów
28 10301508 0000 0005 5001 7016
Rachunek pomocniczny budżetu - wydatków
06 10301508 0000 0005 5001 7024
Rachunek pomocniczy Budżetu - Dochody zadań zleconych
81 10301508 0000 0005 5001 7032
Rachunek pomocniczy Budżetu - Sumy do Wyjaśnienia
Regon: Dzielnica Włochy m.st. Warszawy: 015259640-00177 Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: 015259663-00179


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Włochy

Wersja standardowa