Kanał Wyżej
Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania dla Dzielnicy


Adres
02-133 Warszawa
al. Krakowska 257

Telefon
22 44 34 393

Faks
22 44 34 399

Email
wowwlo@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Joanna Czyżak
Ewidencje i rejestry
rejestr zaświadczeń wydanych nauczycielom kontraktowym, po egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego (w toku postępowania egzaminacyjnego) dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Dzielnicy Włochy rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej rejestr zamówień do wartości 30000 euro rejestr udostępniania danych osobowych ewidencja wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych przez dyrektorów placówek, w których nie są przewidziane ferie baza danych o placówkach oświatowych (ewidencja) rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego (z mocy prawa) dla nauczycieli szkół i przedszkoli w Dzielnicy Włochy  ewidencja nauczycieli, którym przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego nauczycieli rejestr umów realizowanych przez Wydział w ramach prowadzonych zadań rejestr decyzji administracyjnych przyznających stypendia i zasiłki szkolne
 
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania dla Dzielnicy

Wersja standardowa