Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Włochy > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Komisje > Komisje Rady Dzielnicy Włochy

Komisje Rady Dzielnicy Włochy

  Drukuj
 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. Mateusz Załęski - Przewodniczący
 2. Tomasz Pisarek - Wiceprzewodniczący
 3. Mariusz Czapla
 4. Łukasz Jarosz
 5. Andrzej Krupiński

KOMISJA BUDŻETU

 1. Michał Hausman - Przewodniczący
 2. Mateusz Załęski - Wiceprzewodniczący 
 3. Halina Berłowska
 4. Łukasz Jarosz 
 5. Andrzej Krupiński
 6. Tina Leśniak 
 7. Dominik Wymysłowski

KOMISJA KULTURY I SPORTU

 1. Sławomir Sosnowski - Przewodniczący
 2. Magdalena Bauer - Wiceprzewodnicząca
 3. Iwona Chwiałkowska
 4. Mariusz Czapla
 5. Andrzej Krupiński
 6. Tina Leśniak
 7. Tomasz Pisarek
 8. Mahbub Siddique-Olesiejuk
 9. Radosław Sosnowski
 10. Dominik Wymysłowski

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Magdalena Kaźmirowicz-Młot - Przewodnicząca
 2. Mateusz Załęski - Wiceprzewodniczący
 3. Sylwia Ciekańska
 4. Michał Hausman
 5. Tina Leśniak
 6. Tomasz Pisarek
 7. Mahbub Siddique-Olesiejuk
 8. Katarzyna Siedlecka
 9. Adam Siek
 10. Michał Wąsowicz
 11. Dominik Wymysłowski

KOMISJA OŚWIATY

 1. Andrzej Krupiński - Przewodniczący
 2. Magdalena Kaźmirowicz-Młot - Wiceprzewodnicząca
 3. Magdalena Bauer
 4. Halina Berłowska
 5. Iwona Chwiałkowska
 6. Sylwia Ciekańska
 7. Michał Hausman
 8. Christian Młynarek
 9. Tomasz Pisarek
 10. Mahbub Siddique-Olesiejuk
 11. Katarzyna Siedlecka
 12. Konrad Walerzak
 13. Michał Wąsowicz

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ, ZDROWIA I RODZINY

 1. Konrad Walerzak - Przewodniczący
 2. Mahbub Siddique-Olesiejuk - Wiceprzewodniczący
 3. Magdalena Bauer
 4. Sylwia Ciekańska
 5. Radosław Sosnowski
 6. Sławomir Sosnowski

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Christian Młynarek - Przewodniczący
 2. Dominik Wymysłowski - Wiceprzewodniczący
 3. Halina Berłowska
 4. Iwona Chwiałkowska
 5. Magdalena Kaźmirowicz-Młot
 6. Adam Siek 
 7. Radosław Sosnowski

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Halina Berłowska - Przewodnicząca
 2. Dominik Wymysłowski - Wiceprzewodniczący
 3. Iwona Chwiałkowska
 4. Łukasz Jarosz 
 5. Magdalena Kaźmirowicz Młot

KOMISJA STATUTOWA

 1. Sylwia Ciekańska - Przewodnicząca
 2. Magdalena Kaźmirowicz-Młot - Wiceprzewodnicząca
 3. Halina Berłowska
 4. Christian Młynarek
 5. Dominik Wymysłowski
 6. Mateusz Załęski

KOMISJA MIESZKANIOWA

 1. Dominik Wymysłowski - Przewodniczący
 2. Sławomir Sosnowski - Wiceprzewodniczący
 3. Michał Hausman
 4. Andrzej Krupiński
 5. Adam Siek

KOMISJA DORAŹNA
ds. wyjaśnienia nieprawidłowości i przypadków korupcji w Urzędzie Dzielnicy Włochy związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w okresie pełnienia funkcji Burmistrza przez Artura W.

 1. Młynarek Christian – Przewodniczący
 2. Berłowska Halina - Wiceprzewodnicząca
 3. Ciekańska Sylwia
 4. Jarosz Łukasz
 5. Kaźmirowicz-Młot Magdalena
 6. Leśniak Tina
 7. Pisarek Tomasz
 8. Siddique-Olesiejuk Mahbub
 9. Siek Adam
 10. Sosnowski Radosław
 11. Wąsowicz Michał
 12. Załęski Mateusz

 

 
 
Wprowadził Synowiec Marlena (Dzielnica Ochota) 12-12-2018
Aktualizujący Rusinek Elżbieta (Dzielnica Włochy) 14-05-2021
Zatwierdzający Cydejko Aleksandra (Dzielnica Włochy) 14-05-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-05-2021
Liczba odwiedzin: 4893
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe