Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sesje

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)

Lista artykułów:


Sesja XXIX, 07-08-2014

Sesja XXIX
z dnia 07-08-2014, godz. 14:30

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro

Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji - stwierdzenie quorum.  
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.  
4. Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającego uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. druk nr 191
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi...... na działanie Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. druk nr 192
6. Interpelacje i zapytania radnych.  
7. Sprawy różne.  
8. Zamknięcie Sesji.  
Protokół (pozostałe informacje)Wprowadził Rusinek Elżbieta (Dzielnica Włochy) 2014-07-25
Aktualizujący Rusinek Elżbieta (Dzielnica Włochy) 2014-09-05
Zatwierdzający Joanna Gomułka 2014-09-05
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-09-05
Wersja standardowa