Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sesje

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)

Lista artykułów:


Sesja XXIV, 18-10-2013

Sesja XXIV
z dnia 18-10-2013, godz. 14:00
Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji - stwierdzenie quorum.  
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.  
4. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2014 rok Druk nr 157
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załacznik nr 3
5. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy Druk nr 158
załącznik nr 1
załącznik nr 2
6. Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (inicjatywa uchwałodawcza grupy 7 radnych) Druk nr 160
uchwała
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
7. Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniedbania Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dotyczące nieruchomości przy ulicy Potrzebnej 9 (inicjatywa uchwałodawcza grupy 3 radnych) Druk nr 159
uchwała
załącznik nr 1
załącznik nr 1 cd
8. Interpelacje i zapytania radnych  
9. Sprawy różne  
10. Zamknięcie Sesji  


Protokół (pozostałe informacje)Wprowadził Rusinek Elżbieta (Dzielnica Włochy) 2013-10-11
Aktualizujący Rusinek Elżbieta (Dzielnica Włochy) 2013-12-12
Zatwierdzający Joanna Gomułka 2013-12-12
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-12-13
Wersja standardowa