Kanał Wyżej
Dzielnica Wilanów

Wilanów 02-797 Warszawa
ul. Franciszka Klimczaka 2 tel. 22 44 35 069 faks 22 44 35 004
www.wilanow.pl
sekretariat.udwilanow@um.warszawa.pl
Wydział Obsługi Mieszkańców
02-797 Warszawa
ul. Franciszka Klimczaka 2
tel. 22 44 35 069

faks 22 44 35 067
Godziny pracy WOM:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, klubyinterpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisjiuchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy(kadencja 2014-2018)  Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrz, tryb pracy) Akty: uchwały Rady Dzielnicy stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Ogłoszenia i informacje Konta bankowe: 75 1030 1508 0000 0005 5003 4018
(czynsze, dzierżawy, najem, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna, użytkowanie wieczyste) 51 1030 1508 0000 0005 5001 6117
(opłata komunikacyjna) 60 1030 1508 0000 0005 5001 6052 (wpłaty na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska) 82 1030 1508 0000 0005 5001 6044
(wpłaty na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska) 73 1030 1508 0000 0005 5001 6109 (kaucje, wadia) 63 1030 1508 0000 0005 5001 6192 (opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów dla decyzji wydawanych od 01.01.2010r.) 32 1030 1508 0000 0005 5001 6168
(wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)
 
Regon: Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy: 015259640-00160 Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: 015259663-00154
KOMUNIKAT 1
Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Ponadto informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostały zamknięte rachunki indywidualne dotyczące wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.
Od 1 stycznia 2020 roku właściwym rachunkiem do dokonywania wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych jest rachunek o numerze:
Centrum Obsługi Podatnika
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika.
KOMUNIKAT 2
Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostały zamknięte rachunki indywidualne dotyczące wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty z wyżej wymienionych należności powinny być dokonywane na rachunek bieżący dochodowy nr: 75 1030 1508 0000 0005 5003 4018.<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Urząd Dzielnicy
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Wilanów

Wersja standardowa