Kanał Wyżej
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy


Adres
02-797 Warszawa
ul. Franciszka Klimczaka 2

Telefon
22 44 35 097

Faks
22 44 35 004

Email
wilanow.architektura@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00
przyjęcia interesantów w sprawach prowadzonych postepowań administracyjnych: poniedziałek: 8.30-15.30

Kierownictwo
naczelnik Joanna Decka
Ewidencje i rejestry
Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę Rejestr decyzji (administracji architektoniczno-budowlanej) Rejestr zaświadczeń Rejestr wydawanych postanowień (administracji architektoniczno-budowlanej i urbanistycznej) Rejestr zasobów archiwalnych administracji architektoniczno-budowlanej Rejestr wydawanych dzienników budowy Rejstr wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Rejestr decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Rejestr wydawanych postanowień (administracji architektoniczno-budowlanej i urbanistycznej) Rejestr zasobów archiwalnych z zakresu realizacji urbanistycznej


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Referat Realizacji Urbanistycznej
Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Dokumenty
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Rejestr wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rejestr zasobów archiwalnych z zakresu realizacji urbanistycznej
Rejestr wydawanych dzienników budowy
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Rejestr wydawanych postanowień (administracji architektoniczno-budowlanej i urbanistycznej)
Rejestr decyzji (administracji architektoniczno-budowlanej)
Rejestr decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wersja standardowa